JAKO JEDINÍ INSTALUJEME LPG DO BENZÍNOVÝCH MOTORŮ

S PŘÍMÝM VSTŘIKOVÁNÍM (FSI)

Údržba,opravy a čistění klimatizace.

 

Plnění klimatizace není jen přidat pár gramu chladiva, ale vysát vše z klima:                                                                                      

  • Vytvořit podtlak a startovat 15 minut test úniku podtlakem.
  • Natlakovat a startovat 15 minut test úniku tlakem.
  • Doplnit chladivo s olejem pro mazání kompresoru v gramech předepsaných výrobcem.
  • Doplnění barviva pro lepší lokalizaci úniku v pozdější době.
  • Po 3-6 dnech kontrola skroboskopem na únik.

Další nabídka:Čistění klimatizace ultraschalem,výměníku (odstranění bakterií,zápachu).

  • Doporučená doba všech výrobců,čistění a výměna chladiva s olejem je každé 2 roky.